Deň zeme 2017

Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil aj obecnej brigády „Deň zeme“, ktorá má za úlohu zveľaďovať naše prostredie v ktorom žijeme. Spolu s Jednotou dôchodcov sme vysadili 150 stromčekov na mieste rúbaniska za lokalitou Raj a vyčistili potok od odpadu.