Monthly Archives: máj 2017

Deň zeme 2017

Published by:

Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil aj obecnej brigády „Deň zeme“, ktorá má za úlohu zveľaďovať naše prostredie v ktorom žijeme. Spolu s Jednotou dôchodcov sme vysadili 150 stromčekov na mieste rúbaniska za lokalitou Raj a vyčistili potok od odpadu.

Valné zhromaždenie ÚO DPO 18.2.2017

Published by:

Pán starosta, veliteľ a tajomník DHZ Veľký Grob sa zúčastnili Územného valného zhromaždenia delegátov DHZ vo Veľkých Úľanoch 18.2.2017.

Stretnutie s Kaliňákom Trnava 18.2.2017

Published by:

Vyslaní členovia sa zúčastnili stretnutia dobrovoľných hasičov s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom.

Základný kurz január 2017

Published by:

Členovia zboru sa zúčastnili aj základného hasičského kurzu organizovaného DPO Galanta.

Výročná členská schôdza 15.1.2017

Published by:

Začiatkom januára sa konala výročná členská schôdza DHZ Veľký Grob.

Vianočné trhy 2016

Published by:

Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil aj obecných vianočných trhov v decembri 2016.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Published by:

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice prebieha od októbra 2016.